Buurtinfo 2019

July 28, 2019

 

 

 

 

 

Betreft: Informatie en kortingskaarten. Appelsap Fresh Music Festival, zaterdag 10 augustus 2019, Flevopark

Geachte buurtbewoner,

Hierbij willen we u informeren over het Appelsap Fresh Music Festival op zaterdag 10 augustus. Na vier succesvolle edities keren we dit jaar weer terug in het Flevopark. Over de festivalopzet hebben we nauw overleg gehad met Stadsdeel Oost, Parkbeheer, Politie, en de inwoners en ondernemers van het park voor een verantwoord gebruik van het park. Daarnaast laten wij ons adviseren door ecologen ten behoeve van de bescherming van de aanwezige flora en fauna. We nemen diverse maatregelen om de buurt zo min mogelijk overlast te bezorgen en het park zo netjes mogelijk te houden.

Wij hopen wederom op een geslaagde dag waarbij we er naar streven de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken. In deze brief vindt u praktische informatie over het gebruik van het park, de op- en afbouw, het programma, omgevingsfactoren en contactgegevens.

Gebruik park en op- en afbouwplanning

Dit jaar worden net als de afgelopen jaren de twee zuidelijke velden van het Flevopark rondom de grote vijver gebruikt voor het evenement. De opbouw begint op dinsdag 6 augustus 07.00 en op woensdag 14 augustus wordt het festivalterrein weer helemaal schoon opgeleverd. Voor een veilige op- en afbouw zal een gedeelte van de zuidelijke helft van het park (zie donkere gebied op de kaart, nummer 3) afgesloten zijn voor reguliere parkbezoekers. Het meest oostelijke pad aan de waterkant zal gedurende de op- en afbouw toegankelijk blijven voor parkbezoekers, met uitzondering van de periode van zaterdag 10 augustus 07.00 tot en met zondag 11 augustus 08.00 uur.

       NB: De noordkant van het park blijft te allen tijde beschikbaar voor reguliere parkbezoekers.

Programma

Het is ons gelukt om weer een groot aantal diverse artiesten te programmeren: van live soul tot electronische beats en Nederlandse en Amerikaanse hiphop (zie www.appelsap.net voor het volledige programma). Naast muziek zal er een uitgebreid aanbod van (duurzaam) eten en drinken zijn. Ook zijn er weer activiteiten voor kinderen, die onder de 12 jaar (onder begeleiding) gratis welkom zijn.

Geluid

Er zal op zaterdag 10 augustus van 12.00 tot 23.00 uur muziek gedraaid worden en er zullen verschillende bands en dj’s optreden. Om de geluidsapparatuur te testen zullen er op vrijdag 9 augustus tussen 16.00 en 18.00 uur en indien nodig op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur enkele soundchecks plaatsvinden. Om eventuele geluidsoverlast te beperken wordt het geluid van de woonwijken af gericht en wordt het volume gefaseerd opgebouwd, zodat alleen in de laatste uren het hoogste geluidsniveau bereikt wordt. Ook het laatste uur wordt gefasseerd afgebouwd door podia al vanaf 22.00 uur te sluiten. Over het volume van de muziek zijn duidelijke afspraken gemaakt met het stadsdeel. Afdeling handhaving zal op het festival aanwezig zijn om er op toe te zien dat de geluidslimiet niet overschreden wordt.

Omgeving

De route naar het festivalterrein ligt in het verlengde van het Javaplantsoen via de poort van het Flevopark. De hoofdingang van het festivalterrein ligt op het grote (noordelijke) grasveld naast de grote vijver. Op zaterdag 10 augustus zal er op het Javaplantsoen en aan de Kramatweg t/o 45-49 met uitloop naar Kramatweg t/o 52, allen in het grasplantsoen, een tijdelijke fietsenstalling ingericht worden . Brommers/scooters worden verwezen naar het verlengde van de Javastraat en Javaplantsoen, voor de Valentijnschool. 

Ten behoeve van de veiligheid zullen alle fietsen uit het park geweerd worden. Bezoekers die met de auto zullen komen worden middels bebording verwezen naar het parkeerterrein in het Science park. Op 10 augustus zal de Valentijnkade enkel toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer, hiervoor geldt een tijdelijke verkeersmaatregel. De tennisbaan en jeugdland zijn gewoon bereikbaar via het bruggetje op de Ooster Ringdijk.

Contactgegevens

Mocht u ondanks alle maatregelen toch overlast ondervinden van dit evenement, dan maken wij bij deze bij voorbaat onze welgemeende excuses hiervoor.

  • Heeft u vragen of wilt u een melding maken van de overlast dan kunt u dat op de volgende manieren doen;

In geval van overlast: het team Handhaving van stadsdeel Oost op 14020, of digitaal via https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/. In beide gevallen kan er direct gereageerd worden.

  • In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid: het algemene nummer van de politie op 0900-8844.
  • Voor vragen over het festival of opmerkingen kunt u een mail sturen naar info@appelsap.net

Tot slot: buurtkortingskaarten

Inwoners van Stadsdeel Oost hebben ook dit jaar weer kaarten kunnen bestellen met korting (€35,- per stuk exclusief servicekosten). Bestel snel, want OP=OP. www.appelsap.net/buurtkorting

Wij hopen u voldoende geinformeerd te hebben en kijken er naar uit om u op zaterdag 10 augustus in de zonneschijn te mogen verwelkomen!

Namens de gehele organisatie van Appelsap Fresh Music Festival 2019 een vriendelijke groet.

Buurtinfo 2019 1